ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย แต่ให้บริการทั่วประเทศไทย

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การทำบัญชีประเทศไทย

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคืออะไร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือภาษีที่จัดเก็บจากเงินได้ของบุคคลทั่วไป และมีรายได้ตามที่กำหนด

ใครบ้างที่ต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ?

ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเกิน 180 วันใน 1 ปี ต้องแสดงรายได้ของตน แต่ถ้าหากเกินเกณฑ์ที่กำหนด ควรรีบปรึกษานักบัญชีในทันทีเพื่อการจัดการภาษีให้ถูกต้อง

"ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำเสมอ เราภูมิใจในการบริการของเราที่ราบรื่น มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ และเป็นความลับ" ผู้ก่อตั้ง - ดำรงศักดิ์ จง

อัตราการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือเท่าไหร่ ?

สิ่งที่ดีที่สุดคือการปรึกษานักบัญชี เพื่อจัดการเรื่องการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และนี่คืออัตราการเสียภาษี

อัตราการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
รายได้ที่ต้องเสียภาษี (บาท)


เริ่มจาก 150,000 – 0%

150,001 – 300,000 – 5%

300,001 – 500,000 – 10%

500,001 – 750,000 – 15%

750,000 – 1,000,000 – 20%

1,000,001 – 2,000,000 – 25%

2,000,001 – 5,000,000 – 30%

มากกว่า 5,000,000 – 35%

บริการที่เกี่ยวข้อง​

การบัญชี

เรามีประสบการณ์หลายสิบปีในด้านภาษี และการบัญชีของไทยสำหรับธุรกิจทุกประเภท

ที่ปรึกษาทางการเงิน

สำหรับความต้องการที่ปรึกษาทางการเงินที่คุณต้องการ เราคือผู้เชี่ยวชาญ

การจัดการเงินเดือนโดยบริษัทภายนอก

ประหยัดเวลา ทรัพยากร และเงินโดยการจ้างเราให้จัดการให้คุณ

เรามีประสบการณ์หลายสิบปีในด้านภาษี และการบัญชีของไทยสำหรับธุรกิจทุกประเภท

เรามีประสบการณ์หลายสิบปีในด้านภาษี และการบัญชีของไทยสำหรับธุรกิจทุกประเภท