ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย แต่ให้บริการทั่วประเทศไทย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การบัญชีประเทศไทย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ รูปแบบหนึ่งของการเสียภาษี โดยเงินรายได้ของเราจะถูกหักทันทีจากผู้จ่ายเพื่อนำส่งให้สรรพากร

"ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำเสมอ เราภูมิใจในการบริการของเราที่ราบรื่น มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ และเป็นความลับ" ผู้ก่อตั้ง - ดำรงศักดิ์ จง

จะคำนวณ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างไร

ข้อแตกต่างเหล่านี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการบริการ วิธีที่ดีที่สุดคือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำปรึกษาฟรี

บริการที่เกี่ยวข้อง

ที่ปรึกษาทางการเงิน

สำหรับความต้องการที่ปรึกษาทางการเงินที่คุณต้องการ เราคือผู้เชี่ยวชาญ

การจัดการงานธุรการโดยบริษัทภายนอก

ให้ผู้เชี่ยวชาญจัดการงานธุรการที่เสียเวลาต่างๆ และเน้นไปที่การสร้างรายได้สูงสุดในกับธุรกิจของท่าน

การจัดการเงินเดือนโดยบริษัทภายนอก

ประหยัดเวลา ทรัพยากร และเงินโดยการจ้างเราให้จัดการให้คุณ

เรามีประสบการณ์หลายสิบปีในด้านภาษี และการบัญชีของไทยสำหรับธุรกิจทุกประเภท

เรามีประสบการณ์หลายสิบปีในด้านภาษี และการบัญชีของไทยสำหรับธุรกิจทุกประเภท